NEWS

お知らせ

安全優良職長として厚生労働大臣より顕彰されました

安全優良職長として厚生労働大臣より顕彰されました
受賞・表彰

このたび、当社工事長 大山茂高が安全優良職長として厚生労働大臣より顕彰されました。